Название мотива:Птица сидящая
Культура:Эгейский регион — Кипрские мотивы

Птица сидящая / Эгейский регион — Кипрские мотивы