Название мотива:Птица
Культура:Византия

Птица / Византия