Название мотива:Утка
Культура:Византия

Утка / Византия