Название мотива:Павлин
Культура:Византия

Павлин / Византия